CONTROL PSIL·LA PERERA

Avui us ensenyem un nou sistema de control biològic amb Antocòrids contra la Psil·la de la Perera, que vàrem posar en funcionament a finals del mes de maig. Aquest és un mitjà de lluita alternatiu als productes fitosanitaris i amb una alta efectivitat, que ens permet esdevenir més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, reduint l’ús de productes fitosanitaris.

Des del Departament Agrícola treballem constantment per aportar noves solucions i acompanyament als nostres associats amb un assessorament integral en matèria de fertilització.

PERSONES I TERRITORI