Compromís social

Compromís Social tenint en compte els articles corresponents de la Llei 18/2002 de cooperatives de Catalunya i segons els articles 21 i 22 dels Estatuts de la pròpia entitat, l’aplicació del Fons d’Educació, Formació i Promoció Cooperativa corresponent a l’exercici 2021, va ser decidida en la sessió del Consell Rector, de data 28 de setembre de 2022, d’acord amb la delegació d’aquesta funció acordada per l’Assemblea General del 18 de setembre de 2022.

Aquest fons es destina a associacions de caràcter assistencial, ja siguin de naturalesa social o d’investigació, a activitats de caràcter educatiu i cultural del municipi, així com també a accions formatives de la pròpia Cooperativa. A continuació es detallen les característiques de la distribució d’aquest fons:

Acció assistencial

Ubicació

ACUDAM – Associació d’Ajuda al Minusvàlid:

Pla d’Urgell

Residència de Gent Gran Sant Antoni de Tàrrega:

Urgell

TALMA – Servei i Suport a les persones:

Les Garrigues

Inst. Recerca Biomèdica de Lleida – Fundació Roc Pifarré:

Lleida

Casa dels Germans Franciscans de la Creu Blanca:

La Noguera m2

Fundació Pasqual Maragall – Recerca Biomèdica Barcelona:

Barcelona

Fundació La Manreana – Centre terapèutic formatiu eqüestre:

Les Garrigues

Fundació Banc dels Aliments – Campanyes contra la fam:

Pla d’Urgell

Total ajuts acció assistencial    7.120 €

Acció educativa i cultural

Àmbit

Ajut a entitats i col•lectius amb activitat cultural, esportiva, educativa i d’atenció social, totes elles amb l’objectiu de promocionar la participació ciutadana i la formació cívica dels seus membres i associats.

Municipi on té seu social la cooperativa i altres de l’entorn i àmbit d’influència territorial 

Municipi on té seu social la cooperativa    57.392

Acció cooperativa

Objectiu

Realització d’activitats formatives dirigides al conjunt de socis i treballadors de la cooperativa, així com projectes de coordinació i promoció de la pròpia funció cooperativa.

Responsabilitat Social Cooperativa

Total projectes acció Cooperativa    35.401