Secció de crèdit

Secció de crèdit:

Consulta de saldos, extractes, ordres de transferència. Accedeix aquí

Mitjançant aquest servei vostè podrà accedir en temps real i consultar i imprimir justificants de saldos i moviments dels seus comptes en la Secció de Crèdit. Així mateix, podrà consultar i imprimir comunicats fiscals, ordenar transferències, sol·licitar talonari de xecs, etc.

Imposició termini 6 mesos:

Interès anual 1%
Liquidació mensual interessos. Noves imposicions: 0,75%

Imposició termini 1 any:

Interès anual 2,25%
Liquidació mensual interessos. Noves imposicions: 2%

Pagarés d'empresa a 1 any:

Interès anual 2,75%
Emissió limitada

Pagarés d'empresa a 2 anys:

Interès anual 3,25%
Emissió limitada

Compte corrent: Interès anual 0,00%
 • Sense comissions
 • Sense despeses
 • Extracte mensual al seu domicili
 • Domiciliació de pagaments i cobraments
Llibreta d’estalvi a la vista: Interès anual 0,00%
 • Sense comissions
 • Sense despeses
 • Domiciliació de pagaments i cobraments
Pagarés d'empresa

Pagarés d’empresa a 2 anys: Interès anual 3,25% Emissió limitada

Pagarés d’empresa a 1 any: Interès anual 2,75% Emissió limitada

 • Alta rendibilitat
 • Imposició mínima d’un pagaré (1.500 euros)
 • Liquidació d’interessos al venciment
 • Emissions els dies 1 de febrer, 1 de març, 30 de juny, 15 de setembre i 20 de desembre
 • Termini a 1 any i a 2 anys

*EMISIÓ LIMITADA

Els interessats hauran d’efectuar previament la reserva de subscripció, que es distribuirà en funció de la disponibilitat de les emissions.

Imposicions termini

Imposició termini 1 any: Interès anual 2,25% Liquidació mensual interessos. Noves imposicions: 2%

Imposició termini 6 mesos: Interès anual 1% Liquidació mensual interessos. Noves imposicions: 0,75%

 • Alta rendibilitat des del primer Euro
 • Sense comissions
 • A termini de 6 i 12 mesos
 • Liquidació mensual d’interessos
Finaçament
 • Línia de finançament explotacions porcines de cicle tancat
 • Línia de finançament explotacions de Boví d’engreix
 • Comptes agraris, per finançament de campanya agrària
 • Tipus d’interès molt competitius
 • Sense comissions (excepte com. obertura 0,75%)
 • Sense despeses
Els nostres principis
 • Limitat a socis i col·laboradors de la Coop.
 • Igualtat entre tots els impositors · Sense comissions
 • Sense despeses
 • Retribució des del primer euro
 • Transparència i informació ·
 • Revertir en el sector i en el món rural els recursos obtinguts