Preus cereals

Des del dia 15/08/21, un cop finalitzades les campanyes de recol·lecció dels cereals, no es publicaran en aquesta secció preus de compra fins a l’inici de la campanya de recol·lecció del panís. Si algun Soci està interessat en la venda d’aquests productes, contactar amb la Secció de Compres de Matèries Primeres del Departament de Pinsos.

Des del dia 20/12/2021, un cop finalitzades les campanyes de recol·lecció dels cereals, no es publicaran en aquesta secció preus de compra fins a l’inici de la campanya de recol·lecció de l’ordi. Si algun Soci està interessat en la venda d’aquests productes, contactar amb la Secció de Compres de Matèries Primeres del Departament de Pinsos.

Des del 20/12/02022, un cop finalitzades les campanyes de recol·lecció de cereals, els preus de compra no es publicaran en aquest apartat fins a l’inici de la campanya de recol·lecció de l’ordi. Si algun soci està interessat a vendre aquests productes, poseu-vos en contacte amb la secció de compres de matèries primeres del departament de pinsos.