CIRCULAR AGRÍCOLA 12/2023: Mosca de la fruita. Declaració Anual de Nitrogen. Colza (herbicida). Assessorament en fertilització i Assegurances agràries.

CIRCULAR AGRÍCOLA 12/2023: Mosca de la fruita. Declaració Anual de Nitrogen. Colza (herbicida). Assessorament en fertilització i Assegurances agràries.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × five =