ESTUDI DE RISCOS PSICOSOCIALS

Aquesta setmana hem celebrat una reunió de treball amb els Directius i Cap de Departament per a realitzar en els propers dies un estudi de riscos psicosocials a tots els treballadors i treballadores de la Cooperativa.

Creiem que els qüestionaris que preveu aquest estudi, poden ser una eina molt important per a poder detectar tots aquells punts amb recorregut de millora en l’organització i funcionament ordinaris de la Cooperativa i corregir aquelles situacions que puguin generar algun inconvenient o que eren desconegudes.

Continuem desplegant el nostre Pla d’Igualtat i treballant per millorar dia a dia la nostra organització.