Actuacions de biodiversitat a la Finca Prat de Boldú

Al llarg de l’anualitat 2020 i d’acord amb els ajuts regulats en l’Ordre TES/184/2019 del Departament de Territori  i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Cooperativa d’Ivars i Secció de Crèdit, SCCL ha dut a terme diferents actuacions entorn el projecte de Actuacions per a la conservació i recuperació d’espècies de flora amenaçada a la Finca Prat de Boldú de la zona humida Coladors de Boldú.


Les actuacions principals han estat les segues, estassades i llaurats superficials a les parcel·les Prat de Montsuà, Blanca Triangle i Prat de Boldú amb l’objectiu de reduir la presència dels canyars (Arundo donax), i també d’altres espècies invasores com xisques, esbarzers i còquies, amb els objectius de recuperar els hàbitats naturals de la zona i evitar l’amenaça sobre comunitats vegetals d’interès natural. Per altra banda també s’ha afavorit la creació de nous marges herbacis a la parcel·la Blanca Triangle. Aquest projecte ha rebut la subvenció del fons FEADER de la Unió Europea, corresponent a l’operació 04.04.01 del PDR 2014-2020.


Cooperativa d’Ivars gestiona la Finca Prat de Boldú des de l’any 2012, on l’activitat agrícola i ramadera, conviuen de forma integrada i sostenible amb els espais naturals protegits dels Coladors de Boldú.