AGROCOMPOSTATGE AVANÇAT DE DEJECCIONS BOVINES

El dijous dia 6 de juny a la Cooperativa d’Ivars vam acollir una jornada sobre projectes d’agrocompostatge, organitzada per la interprofessional del boví de carn Provacuno i presentada pels investigadors de la Universitat Politècnica de València (UPV) i de la Universitat Miguel Hernández (UMH), que han realitzat proves de camp en cinc granges de diferents comunitats autònomes, dues de les quals a Catalunya.

El Sr. Eliseu Isla, Director del Departament de Remugants i Aus de la Cooperativa, acompanyat del Sr. Javier López, Director de Provacuno, va donar la benvinguda a tots els participants i va agrair la col·laboració de tots, en aquest projecte que és una mostra més de la voluntat i els esforços del sector per continuar esdevenint cada cop més sostenibles i assolint els resultats en el treball dels diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2023 de l’ONU.

Així doncs, sí ja era conegut pel sector el potencial com a fertilitzant dels fems del bestiar boví, es pot optimitzar-ne els seus resultats atenent a disposar de coneixement i dades sobre la seva composició i les tècniques de maneig en el procés.  

En la investigació s’han monitoritzat piles de compost utilitzant diversos estructurants i additius que han permès obtenir resultats interessants.  La finalitat és dissenyar protocols millorats i viables de gestió de fems i poder conèixer la seva composició, que pot ser molt variable al dependre de molts factors.

La jornada va comptar amb la visita a les instal·lacions d’Agromont, soci productor de la Cooperativa d’Ivars, on es realitza el procés de compostatge a granja.

Els primers resultats han evidenciat com la generació de compost contribueix al reciclatge de nutrients en el marc d’una economia circular.

Entendre i monitoritzar el procés de gestió de les dejeccions i del seu compost, permet l’obtenció de biofertilitzants rics en nutrients minimitzant a la vegada les emissions amoniacals i de GEH. És a dir, com menys pèrdues experimenta el producte al llarg del procés, més alt és el seu valor nutricional i més valor tindrà. Obtenir un producte amb un bon valor fertilitzant contribueix a la reducció de la petjada de carboni i ha de suposar un nou ingrés que ajudi a la competitivitat de l’activitat ramadera.