Aquest dijous: JORNADA DE MAQUINÀRIA A IVARS

Departament d’Agricultura, Fira de Mollerussa, Universitat de Lleida i Cooperativa d’Ivars col·laboren un cop més  en l’impuls d’una jornada tècnica i de camp dins del programa de la 148a. Fira de sant Josep. Enguany és l’agricultura de precisió qui centra el focus, degut a que està adquirint els darrers anys un paper central en l’agricultura, ja que és una eina fonamental en aspectes com la millora de la gestió dels cultius, la traçabilitat, la qualitat dels productes o la protecció del medi ambient.
La difusió, juntament amb la formació dels usuaris, és imprescindible per tal que l’agricultura de precisió s’adopti de manera generalitzada i permeti un ús més eficient del recursos, tot respectant el medi ambient. Amb aquesta intenció, es presenten diverses tecnologies relacionades principalment amb la maquinària agrícola.
En aquesta jornada tècnica, es presentaran diferents aspectes relacionats amb l’agricultura de precisió per experts i empreses participants i alhora es podrà observar el funcionament de la maquinària agrícola que incorpora aquesta tecnologia.