ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

El 18 de juny de 2023 la Cooperativa d’Ivars ha celebrat la seva Assemblea General Ordinària, presentant els resultats de l’exercici 2022 i els projectes de futur.

La Cooperativa d’Ivars ha facturat al 2022 més de 229 milions d’euros hi ha obtingut un benefici de més de 7 milions. Pel que fa a la producció de pinsos compostos, ha estat de pràcticament 300.000 tones repartides entre les 3 fàbriques especialitzades (Ivars, Torregrossa i La Fuliola).

Seguint amb la presentació de la memòria social de l’entitat per al 2022, es destaca l’autoabastiment de matèries primeres procedents dels socis i sòcies, que ha estat de més de 55 mil tones de cereals, majoritàriament panís i blat. Es va destacar que la Cooperativa es continua postant per les matèries primeres de proximitat com a element per a contribuir de forma significativa a la reducció de la petjada de carboni de la producció de pinsos compostos, esdevenint més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Igualment, aposta per difondre el model de doble collita combinant un cereal d’hivern amb panís de cicle curt, permetent disposar de pastone, element que augmenta la digestibilitat dels pinsos alhora que permet incrementar els rendiments de les explotacions dels socis i sòcies. Pel que fa a la comercialització de bestiar, la Cooperativa continua essent un referent en el sector boví, comercialitzant el 2022 un total de 39.246 caps. Pel que fa a la resta de bestiar, s’han dut a escorxador 355.821 porcs i 911.814 pollastres. Una activitat comercial que la Cooperativa combina amb la consolidació de les granges experimentals de vedells (la Mamonera Inglada i la Granja d’engreix Montsuà) i la granja de verres reproductores (Granja Valfarta a localitat de Sena), aquesta última mereixedora un cop més del Premi Porc d’Or, concretament el Porc d’Or de Plata a la màxima producció numèrica, amb un total de 37,08 garrins deslletats per truja i any.

Pel que fa a la base social, la Cooperativa compta amb 2.378 socis actius, 1990 socis col·laboradors i 93 socis col·laboradors de capital, quelcom que es tradueix en la capacitat de prestar serveis i suport a prop de 4.000 famílies d’arreu del territori i especialment de la comarca del Pla d’Urgell. Entre altres serveis, destaca el que presta la Secció de Crèdit, que és de proximitat i totalment personalitzat. Gràcies a la confiança dels socis i sòcies, la Cooperativa, a través d’aquesta Secció de Crèdit pot prestar finançament per al funcionament de les explotacions agrícoles i ramaderes. Concretament, per al 2022 els dipòsits de la Secció de Crèdit superen els 56 milions d’euros, quelcom que aporta seguretat i solvència a l’entitat.

En el si de l’Assemblea General Ordinària, s’han presentat els principals projectes estratègics de l’entitat, que continua amb l’objectiu d’aportar una millora continuada al sector primari i l’entorn rural, vetllant pel futur del sector agrícola i ramader. Concretament, està executant un projecte d’instal·lació de panells fotovoltaics a les cobertes de les fàbriques, edificis socials i granges per a l’autoconsum, esdevenint més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Igualment, la Cooperativa reforça la seva aposta pel model d’economia circular mitjançant la comercialització de compostatge de dejeccions ramaderes de granges de vedells dels socis i sòcies, un producte que incrementa l’aportació de matèria orgànica al sòl i alhora esdevé un ingrés complementari per als titulars de les explotacions ramaderes.

Davant l’actual canvi de model i la tendència a la manca del relleu generacional al capdavant de les explotacions ramaderes, especialment en el sector porcí, la Cooperativa treballa per disposar d’instruments que permetin incrementar la producció pròpia de garrins per a poder abastir els socis i sòcies. Oferint d’aquesta manera, una alternativa al canvi d’orientació de les explotacions de mares a la modalitat d’engreix, així com també al model de granja participada.

Finalment, s’han exposat les inversions en digitalització i tecnificació de la fàbrica de La Fuliola, que permetran augmentar la capacitat de producció de pinsos, especialment per a avicultura. A les plantes d’Ivars i Torregrossa es faran millores a les instal·lacions de vapor. Unes millores que se sumen a la modernització de l’assecador de La Fuliola i la instal·lació d’un nou generador de vapor de Torregrossa, tots ells equipaments molt més eficients i respectuosos amb el medi ambient.

Poden descarregar la memòria de l’exercici 2022 aquí