Assessorament Secció Agrícola

Ja podeu consultar una nova circular amb els criteris dels tècnics de la Secció Agrícola per als tractaments de pomera, perera i ametller de més importància en aquestes setmanes. Igualment es presenten algunes recomanacions per alfals, i aspectes sobre la normativa referent a la matèria activa Clorpirifos. Finalment, s’anoten les previsions per a la DAN de Nitrogenats 2020 i indicacions pràctiques per a l’adobat del panís. Entreu a SECCIONS I SERVEIS -> AGRÀRIA -> CIRCULARS I INFORMATIUS.