Avís revisió ITEAF 30 DE MAIG

Dilluns 30/05 tornaran els tècnics d’ITEAF per a fer la Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris.

Aquells socis que ho desitgin, poden apuntar-se al 973580333.