CIRCULAR AGRÍCOLA 10/2023

Sistemes de captura de mosca de la fruita. 

Productes autoritzats al Registre Oficial de Productes Fitosanitaris per la mosca de la fruita. 

Recomanacions segona generació Carpocapsa. Recordatori presentació Declaració Anual de Nitrogen. 

Informació que cal fer arribar a la Cooperativa per al Balanç de Nitrogen en Granja.

 Recordatori de prohibició d’aplicació de fitos, treballs al sòl i prevenció incendis.