CIRCULAR CAMPANYA PANÍS 2022-2023

El proppassat 8 de setembre el Consell Rector va aprovar les condicions de la campanya del panís 2022-2023.

CONDICIONS:

1- Llocs i horari de recepció de panís: La recepció es realitzarà únicament a les instal·lacions d’Ivars, La Fuliola i Castellserà. També s’acceptarà panís dels socis, a la fàbrica de Torregrossa sempre i quan no superi el 15% d’humitat. De dilluns a dissabte, de 8:30 a 20:30 hores. Els festius no es recepcionarà panís.

2- Requisits per entrar panís: Disposar de la condició de soci amb anterioritat al dia 30 de juliol de 2022.

3- Modalitat de compra: Només serà a preu del dia referenciat a Mercolleida. El preu es publicarà cada dilluns essent vàlid per tota la setmana.

4- Liquidació i Bonificacions: Es bonificarà el preu del panís entrat als centres de consum d’Ivars, La Fuliola i Torregrossa amb 2€/tona. El pagament es realitzarà als 30 dies del lliurament, no obstant qui no vulgui disposar d’aquest import se li aplicarà una bonificació de 0.20€/tona i mes, fins la data límit del 30 de juny de 2023.

5- Altres consideracions:

– Abans de lliurar el panís amb una humitat superior al 25% caldrà notificar-ho amb antelació.

No s’admetrà panís que vingui amb remolcs condicionats per alfals o no aptes per a la descàrrega a les tremuges de l’assecador.

Segons la normativa vigent, al lliurar panís transgènic és obligatori notificar-ho i signar el corresponent albarà.