CONDICIONS CAMPANYA BLAT 2022-2023

Condicions de la campanya de blat, amb una única modalitat d’entrada de cereal, a preu del dia, referenciat a Mercolleida.

Pagaments a partir del 16 d’agost de 2022. Tanmateix, s’aplicarà una bonificació de 0,20 euros/tona fins el 31/05/2023, per aquells socis que no vulguis disposar de l’import.

Normativa per a la campanya de PASTONE 2022. Responsable Sr. Eliseu Isla (617457582). Caldrà notificar la previsió de collita entre els dies 27 de juny i 7 de juliol, posant-se en contacte amb el Sr. Eliseu Isla. Cal tenir en compte, que només es recepcionarà pastone d’aquells que ostentin la condició de soci i que hagi aportat entrades en anys anteriors.