Constitució Nou Consell Rector

Després de l’Assemblea General de Socis, celebrada el passat 16 de juny, en la qual s’aprovà la renovació parcial estatutària dels membres del Consell Rector, aquest es va constituir de nou en la sessió del dia 27 de juny, quedant composat de la següent manera:

President: Josep Coll Reig; Vicepresident: Jaume Abellana Riera  (Grupo Premier Pigs, SL); Secretari: Antoni Mota Noró; Tresorer: Josep Maria Clos Pijuan; Vocals: Pau Salse Bernadó (Agropecuària Montgai, SL), Jordi Saltiveri Rogado (Cataró, SL), Josep Gelonch Bosch (Les Garrigues, SCP), Ramon Armengol Torrent (Cercle Tancat, SL), Albert Eroles Figuera (Ramaderies Eroles, SL) i Jordi Segura Sarlé; i Interventors de Comptes: Josep Ramon Gabàs Queralt  (Pulpas y Alimentos, SL), Ricard Josep Gòdia Companys (Ganados Godia, SCP) i Ramona Mota Noró.

A tots ells es desitja molts encerts i bona gestió al llarg de la seva participació en el Consell Rector, alhora que s’agraeix el seu compromís i dedicació amb el projecte de Cooperativa d’Ivars.