COVID-19: Nova circular informativa

La nova circular informativa 03-2020 que engloba una valoració de la situació excepcional del COVID-19,  més d’altra informació d’interès sobre les condicions de compra d’ordi, o recomanacions per al cultiu del pastone, ja està a la seva disposició. També es fa esment del preu resultant de la campanya de blat, així com el projecte d’impuls a la producció de compost. Poden consultar-la dins l’apartat Informació -> Circulars.