DONACIÓ DÚMPER AJUNTAMENT D’IVARS

Som una Cooperativa compromesa socialment amb les persones i el territori, i aquest compromís, el traslladem també a les administracions públiques del nostre entorn amb les quals col·laborem i treballem activament.

Donada la nostra ubicació en el cas urbà del municipi i atès al nostre funcionament ordinari, requerim que els accessos al municipi per als camions i altres vehicles que tenen com a destí la Cooperativa es trobin en perfectes condicions. Fruit de la comunicació fluida que existeix entre la Cooperativa i els representants de l’Ajuntament d’Ivars, hem copsat la necessitat de disposar de maquinària per a poder realitzar la neteja viària, el transport d’obstacles que poden quedar a la via pública o diferents materials per a la senyalització d’actes públics. Per aquests motius, hem decidit facilitat a l’Ajuntament un dúmper.