ESPECIAL COOPERATIVES A LA REVISTA LA TERRA

El número 501 de la publicació La Terra, incorpora un espai especial dedicat a les cooperatives agràries i el seu paper davant el foment de la cohesió territorial, amb un seguit d’entrevistes a diferents Presidents i responsables de les cooperatives.

Concretament, l’article fa esment de les reflexions del Sr. Josep Coll, President de la Cooperativa d’Ivars, on trasllada la preocupació per la manca d’aigua, la necessitat d’executar millores a les infraestructures i la gestió dels recursos hídrics disponibles. Alhora, planteja el deure de la Cooperativa de continuar creixent, treballant per a poder garantir bons serveis als socis i mantenir la seva competitivitat davant de clients i proveïdors. Quelcom que finalment, es tradueix en que la Cooperativa pugui mantenir la seva capacitat de generar activitat econòmica, llocs de treball i col·laboració amb el territori per a mantenir-ne la cohesió i l’arrelament de les famílies.