IMPORTANT: Declaració Anual de Nitrogen

Recordem que amb la implementació del nou decret de dejeccions ramaderes i adobs nitrogenats, el DARP ha creat una Declaració Anual dels Nitrogenats (DAN) ja siguin d’origen mineral com orgànic.

Aquesta declaració fa referència al període comprés entre 01/09/2018 i el 31/08/2019 i s’haurà de presentar telemàticament abans del 31 de desembre de cada any. Enguany, estaran obligats a fer-ho tots els ramaders i els agricultors titulars de la DUN 2019 amb més de 25 ha al reg o bé 50 ha al secà, i de forma excepcional el termini finalitza el proper 21 de gener de 2020.

Des de Cooperativa d’Ivars, es disposa del servei tècnic per dur-ho a terme. Us assessorarem i us posarem a l’abast eines que us puguin facilitar la recollida d’aquesta informació per l’elaboració de la DAN. Per al període d’enguany es demana als interessats en fer aquest tràmit que es posin en contacte amb els tècnics de la Secció Agrícola de forma immediata durant els propers dies.

Cal tenir present també, que a partir del període 01/09/19 fins 31/08/20 i durant el darrer trimestre de 2020, estaran obligats a fer la DAN tots els que presentin una DUN 2020 amb més de 3 ha al reg o 4 ha al secà.