JORNADA COMPOSTATGE EN GRANJA

Coneixes el compostatge en granges de vedells i les seves possibilitats i beneficis econòmics i mediambientals?

En un context de preus elevats dels adobs i fertilitzants químics i de voluntat de les administracions per donar suport a projectes de millora que beneficiïn al medi ambient, la Cooperativa d’Ivars posa en coneixement dels seus socis els detalls d’un projecte d’economia circular i sostenibilitat a través del procés de compostatge en granges de vedells.

Socis agricultors i ramaders de la Cooperativa d’Ivars, vam poder gaudir d’una sessió on els tècnics agrònoms, ens han traslladat quines són les avantatges de l’elaboració de compost a partir de dejeccions ramaderes.

  • Un procés que té una durada d’uns 4 mesos, amb el qual els fems es descomponen augmentant la seva temperatura fins a uns 65 o 70 graus, afavorint així a la eliminació d’alguns patògens.
  • A partir del procés de volteig dels fems de manera periòdica i tenint en compte la humitat necessària, es va transformant i reduint el volum dels fems fins a gairebé la meitat, un fet que comporta una reducció en el cost del seu transport.
  • El producte final que s’obté, el compost, conté una matèria orgànica més estabilitzada i semblant a la del sòl, afavorint a la concentració de nutrient.
  • És un producte de valor afegit, que pot esser comercialitzat, generant un rendiment afegit a l’explotació ramadera i que a més, és de fàcil aplicació als camps.
  • El projecte de compostatge en granges, és un bon exemple d’economia circular i de sostenibilitat.

Els tècnics de la secció agrícola de la Cooperativa estan oberts a tots aquells socis que desitgin més informació al respecte d’aquest projecte.