JORNADA TÈCNICA

El dia 4 d’octubre hem celebrat una jornada tècnica sobre la planificació de cultius tenint en compte la DUN 2024.