Jornades de TROS 2020

L’Ajuntament d’Ivars d’Urgell ha organitzat per la setmana del 2 al 6 de març de 2020 unes jornades de reflexió per a la pagesia, amb l’objectiu d’actuar de lloc de trobada per generar un espai d’anàlisi i de mitjà per difondre diferents realitats del món agrícola i ramader. Aquesta proposta  té la voluntat d’oferir nou coneixement que pugui enriquir a la població d’una forma tant professional com transversal. Cooperativa d’Ivars hi col·labora en la seva difusió i promoció.