Meteo La Fuliola

Dades Fuliola referents al dia: 22/07/2024
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 19,3 º 10:49:39
Temperatura Màxima 20,5 º 00:01:07
Temperatura Mínima 14,2 º 06:48:35
Pressió 1021 HPa 10:49:39
Humitat 64 % 10:49:39
Velocitat Vent 10 Km/h 10:49:39
Tipus vent XALOC (SE) 10:49:39
Pluja 0,0 Litres 10:49:39

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
21/07/2024 24,6 28,7 20,4 1009 56 13 37 0,0
20/07/2024 30,2 38,7 22,9 1008 46 6 23 0,0
19/07/2024 30,3 38,1 24,2 1015 45 6 24 0,0
18/07/2024 28,2 37,2 19,8 1016 54 6 29 0,0
17/07/2024 26,3 34,2 19,2 1017 62 5 23 0,0
16/07/2024 26,6 32,7 22,2 1014 60 5 19 0,0
15/07/2024 27,9 35,6 20,6 1011 58 5 21 0,0
14/07/2024 25,7 34,3 18,7 1011 64 5 23 0,0
13/07/2024 23,1 29,6 17,9 1013 60 5 21 0,0
12/07/2024 26,1 31,7 21,3 1012 57 8 31 0,0
11/07/2024 29,7 37,3 23,2 1014 55 8 24 0,0
10/07/2024 27,0 34,6 19,8 1015 59 6 24 0,0
09/07/2024 26,2 35,1 19,2 1014 62 8 29 0,0
08/07/2024 24,4 32,8 18,0 1015 70 7 31 0,0
07/07/2024 21,3 28,9 15,6 1014 69 5 24 0,3
06/07/2024 23,7 31,2 19,3 1010 71 6 32 7,9
05/07/2024 25,8 33,1 18,9 1013 56 8 24 0,0
04/07/2024 23,3 31,7 14,8 1014 51 5 21 0,0
03/07/2024 21,5 30,8 14,3 1014 53 5 26 0,0
02/07/2024 21,9 29,3 14,8 1017 62 9 31 0,0
01/07/2024 20,7 28,1 15,7 1016 76 6 32 2,5
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/07/2024 al 21/07/2024 25,7
33,3 39,5
19,3 15,1
1012 54 3
22 42
0,5 9,9