Meteo La Fuliola

Dades Fuliola referents al dia: 07/10/2022
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 16,6 º 08:58:42
Temperatura Màxima 19,0 º 00:02:15
Temperatura Mínima 15,3 º 05:11:21
Pressió 1024 HPa 08:58:42
Humitat 80 % 08:58:42
Velocitat Vent 2 Km/h 08:58:42
Tipus vent TRAMUNTANA (N) 08:58:42
Pluja 0,0 Litres 08:58:42

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
06/10/2022 19,7 26,9 13,9 1026 70 3 19 0,0
05/10/2022 19,6 28,1 13,8 1023 68 4 23 0,0
04/10/2022 19,6 27,3 14,2 1020 70 3 16 0,0
03/10/2022 19,2 27,4 12,8 1021 68 3 18 0,0
02/10/2022 19,0 27,8 11,9 1025 62 5 23 0,0
01/10/2022 14,2 22,3 6,8 1024 66 4 16 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/10/2022 al 06/10/2022 18,9
27,0 28,9
12,5 8,0
1023 62 1
14 21
0,0 0,0