Meteo La Fuliola

Dades Fuliola referents al dia: 25/04/2024
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 14,4 º 13:57:56
Temperatura Màxima 14,5 º 13:53:53
Temperatura Mínima 3,8 º 06:48:53
Pressió 1011 HPa 13:57:56
Humitat 56 % 13:57:56
Velocitat Vent 10 Km/h 13:57:56
Tipus vent LLEVANT (E) 13:57:56
Pluja 0,0 Litres 13:57:56

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
24/04/2024 9,8 18,3 1,4 1016 56 8 32 0,0
23/04/2024 9,0 15,9 1,2 1016 57 6 32 0,0
22/04/2024 12,4 17,3 8,6 1015 55 8 31 0,0
21/04/2024 13,2 21,3 6,2 1016 68 7 31 0,0
20/04/2024 13,7 23,2 5,2 1016 65 6 29 0,0
19/04/2024 11,9 20,4 1,5 1021 59 4 21 0,0
18/04/2024 11,9 20,4 3,3 1016 56 7 31 0,0
17/04/2024 12,8 20,5 5,3 1015 61 9 26 0,0
16/04/2024 13,7 21,7 6,7 1015 62 10 37 0,0
15/04/2024 17,5 26,4 9,7 1018 56 6 29 0,0
14/04/2024 19,7 28,9 10,3 1024 47 5 19 0,0
13/04/2024 18,3 28,1 8,9 1027 54 4 16 0,0
12/04/2024 15,8 26,4 5,3 1031 58 4 16 0,0
11/04/2024 13,1 21,9 3,4 1029 62 4 18 0,0
10/04/2024 10,8 19,6 2,5 1027 65 7 31 0,0
09/04/2024 12,4 18,7 7,1 1020 60 15 45 0,0
08/04/2024 19,4 25,6 13,7 1010 61 8 40 4,6
07/04/2024 19,7 22,8 16,3 1015 55 10 31 0,0
06/04/2024 19,4 27,8 11,9 1018 48 13 31 0,0
05/04/2024 16,4 24,6 9,9 1019 58 8 26 0,0
04/04/2024 15,1 24,2 6,9 1019 64 4 13 0,0
03/04/2024 12,6 20,8 3,9 1018 66 5 26 0,0
02/04/2024 10,5 17,6 2,7 1019 67 3 14 0,0
01/04/2024 9,5 16,2 2,8 1010 71 7 37 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/04/2024 al 24/04/2024 14,9
22,7 29,7
7,8 2,9
1018 57 3
20 29
0,4 10,7