Meteo La Fuliola

Dades Fuliola referents al dia: 05/10/2022
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 26,3 º 17:51:01
Temperatura Màxima 28,1 º 16:33:55
Temperatura Mínima 13,8 º 08:24:28
Pressió 1022 HPa 17:51:01
Humitat 48 % 17:51:01
Velocitat Vent 8 Km/h 17:51:01
Tipus vent GARBI (SO) 17:51:01
Pluja 0,0 Litres 17:51:01

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
04/10/2022 19,6 27,3 14,2 1020 70 3 16 0,0
03/10/2022 19,2 27,4 12,8 1021 68 3 18 0,0
02/10/2022 19,0 27,8 11,9 1025 62 5 23 0,0
01/10/2022 14,2 22,3 6,8 1024 66 4 16 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/10/2022 al 04/10/2022 18,5
26,9 28,9
11,7 8,0
1022 61 1
12 14
0,0 0,0