Meteo La Fuliola

Dades La Fuliola referents al dia: 17/05/2022
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 16,1 º 03:36:18
Temperatura Màxima 19,9 º 00:29:48
Temperatura Mínima 16,1 º 03:29:26
Pressió 1019 HPa 03:36:18
Humitat 74 % 03:36:18
Velocitat Vent 8 Km/h 03:36:18
Tipus vent PONENT (O) 03:36:18
Pluja 0,0 Litres 03:36:18

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
16/05/2022 21,8 29,4 14,0 1018 51 5 21 0,0
15/05/2022 21,6 29,9 13,5 1016 52 7 29 0,0
14/05/2022 21,7 30,9 13,6 1018 48 7 31 0,0
13/05/2022 19,1 28,7 10,2 1020 51 6 21 0,0
12/05/2022 19,5 26,7 11,8 1021 51 8 26 0,0
11/05/2022 19,8 28,7 11,1 1020 52 9 31 0,0
10/05/2022 19,3 28,2 10,9 1022 55 6 21 0,0
09/05/2022 18,8 26,6 12,0 1022 57 6 23 0,0
08/05/2022 16,9 25,4 9,2 1019 61 6 32 0,0
07/05/2022 15,7 24,6 7,8 1020 62 6 23 0,0
06/05/2022 16,1 24,2 8,1 1020 57 7 27 0,0
05/05/2022 15,1 22,7 8,6 1019 69 7 26 0,3
04/05/2022 14,7 19,6 9,3 1017 77 4 26 9,1
03/05/2022 15,6 20,4 12,3 1014 71 6 27 1,5
02/05/2022 15,5 19,3 12,2 1014 70 6 21 0,5
01/05/2022 17,1 23,9 10,7 1017 67 7 21 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/05/2022 al 16/05/2022 18,5
26,1 30,4
11,6 9,4
1018 57 2
21 29
0,6 9,1