Meteo La Fuliola

Dades Fuliola referents al dia: 29/05/2023
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 24,6 º 17:57:13
Temperatura Màxima 28,1 º 15:26:29
Temperatura Mínima 12,8 º 05:57:48
Pressió 1011 HPa 17:57:13
Humitat 53 % 17:57:13
Velocitat Vent 5 Km/h 17:57:13
Tipus vent GREGAL (NE) 17:57:13
Pluja 0,5 Litres 17:57:13

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
28/05/2023 20,2 27,6 12,4 1013 60 4 23 0,0
27/05/2023 20,5 29,4 11,6 1017 58 4 24 0,0
26/05/2023 18,8 25,9 13,0 1019 68 6 27 0,0
25/05/2023 15,3 20,3 12,2 1016 81 6 27 2,5
24/05/2023 16,8 25,4 11,8 1015 78 3 26 1,3
23/05/2023 15,4 22,0 10,6 1014 81 2 19 4,8
22/05/2023 17,1 21,2 14,4 1013 76 1 21 1,3
21/05/2023 17,0 24,7 10,2 1012 64 6 31 0,0
20/05/2023 15,8 23,3 9,4 1013 65 6 27 0,3
19/05/2023 14,7 21,4 8,7 1016 67 4 39 3,0
18/05/2023 14,6 22,3 5,9 1017 62 5 26 0,0
17/05/2023 15,6 24,8 5,1 1015 48 7 27 0,0
16/05/2023 16,6 24,4 10,2 1012 50 9 31 0,0
15/05/2023 16,1 23,8 7,1 1014 55 5 29 0,0
14/05/2023 17,1 22,7 8,0 1016 58 6 24 0,0
13/05/2023 13,0 19,6 6,5 1017 69 5 26 0,0
12/05/2023 13,4 20,6 8,1 1015 63 5 27 0,0
11/05/2023 14,4 21,4 6,6 1016 57 8 31 0,0
10/05/2023 16,1 22,7 9,4 1018 56 9 29 0,0
09/05/2023 18,9 26,4 12,6 1017 61 7 32 0,0
08/05/2023 18,1 25,9 10,9 1020 68 4 23 0,0
07/05/2023 19,2 25,8 13,1 1017 62 6 24 2,5
06/05/2023 20,7 29,8 13,7 1014 53 7 34 0,0
05/05/2023 19,8 28,1 12,3 1017 59 4 18 0,0
04/05/2023 19,6 28,4 12,4 1017 61 6 24 0,0
03/05/2023 18,3 29,3 9,4 1017 55 6 26 0,0
02/05/2023 16,6 26,1 8,2 1017 61 4 21 0,0
01/05/2023 17,5 25,3 10,7 1016 60 7 29 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/05/2023 al 28/05/2023 17,7
25,2 29,7
11,3 7,8
1015 58 2
21 31
1,3 35,6