Meteo La Fuliola

Dades Fuliola referents al dia: 31/01/2023
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual -1,0 º 02:00:00
Temperatura Màxima -0,5 º 00:01:32
Temperatura Mínima -1,6 º 00:48:38
Pressió 1030 HPa 02:00:00
Humitat 82 % 02:00:00
Velocitat Vent 0 Km/h 02:00:00
Tipus vent TRAMUNTANA (N) 02:00:00
Pluja 0,0 Litres 02:00:00

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
30/01/2023 0,3 7,4 -5,3 1030 77 4 26 0,0
29/01/2023 2,5 6,3 -1,7 1027 71 2 14 0,0
28/01/2023 1,5 8,4 -4,1 1019 75 2 16 0,0
27/01/2023 1,1 8,1 -3,9 1015 75 3 21 0,0
26/01/2023 1,4 7,8 -2,8 1017 79 3 14 0,0
25/01/2023 1,3 6,6 -2,0 1027 80 2 21 0,3
24/01/2023 0,1 3,1 -2,6 1028 78 2 13 0,0
23/01/2023 0,6 6,7 -4,3 1022 69 3 19 0,0
22/01/2023 2,0 9,6 -2,9 1022 63 7 27 0,0
21/01/2023 1,4 7,7 -3,9 1020 65 6 27 0,0
20/01/2023 5,1 9,6 0,1 1015 73 7 24 0,0
19/01/2023 4,4 9,2 0,7 1013 77 13 35 0,3
18/01/2023 4,4 9,8 1,8 1003 73 14 45 0,0
17/01/2023 6,7 10,3 3,3 995 83 11 48 9,9
16/01/2023 4,9 7,3 1,7 1009 84 3 19 4,1
15/01/2023 6,4 10,2 1,9 1019 80 9 31 0,3
14/01/2023 4,3 8,7 1,7 1026 88 2 13 0,0
13/01/2023 5,0 11,2 1,3 1028 82 2 13 0,0
12/01/2023 5,0 9,9 1,1 1029 83 3 18 0,3
11/01/2023 5,0 9,7 0,3 1027 84 1 8 0,0
10/01/2023 5,6 11,6 0,9 1028 79 3 16 0,0
09/01/2023 8,6 12,9 5,2 1019 80 13 45 0,5
08/01/2023 7,2 10,1 2,6 1015 92 2 11 10,4
07/01/2023 2,1 3,1 0,5 1024 92 2 16 0,3
06/01/2023 2,2 3,1 1,2 1028 92 1 13 0,0
05/01/2023 2,5 3,2 1,8 1032 92 1 8 0,3
04/01/2023 4,4 8,9 1,9 1035 89 2 10 0,3
03/01/2023 8,8 12,1 4,7 1030 86 2 13 0,3
02/01/2023 10,7 14,2 7,8 1025 72 4 23 0,3
01/01/2023 11,7 19,3 5,9 1025 67 5 21 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/01/2023 al 30/01/2023 4,9
9,1 18,8
1,3 -3,6
1021 72 1
13 27
1,2 35,8