Meteo Montsua

Dades Montsua referents al dia: 03/12/2022
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 2,8 º 06:16:02
Temperatura Màxima 4,1 º 00:00:20
Temperatura Mínima 2,8 º 06:02:05
Pressió 980 HPa 06:16:02
Humitat 92 % 06:16:02
Velocitat Vent 3 Km/h 06:16:02
Tipus vent PONENT (O) 06:16:02
Pluja 0,0 Litres 06:16:02

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
02/12/2022 4,3 7,6 0,3 985 90 1 11 0,0
01/12/2022 5,2 9,5 0,1 986 90 1 11 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/12/2022 al 02/12/2022 5,2
8,5 9,7
1,4 1,0
1017 77 0
7 8
0,3 0,6