Meteo Montsua

Dades Montsua referents al dia: 09/08/2022
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 34,0 º 15:29:04
Temperatura Màxima 34,0 º 15:27:44
Temperatura Mínima 22,6 º 05:11:16
Pressió 987 HPa 15:29:04
Humitat 45 % 15:29:04
Velocitat Vent 5 Km/h 15:29:04
Tipus vent LLEVANT (E) 15:29:04
Pluja 0,0 Litres 15:29:04

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
08/08/2022 26,7 35,6 18,8 985 65 3 14 0,0
07/08/2022 26,6 34,4 19,7 985 61 3 42 0,0
06/08/2022 26,4 36,1 18,4 986 64 3 13 0,0
05/08/2022 29,2 36,1 22,8 985 55 5 31 0,0
04/08/2022 27,5 35,8 19,3 984 61 4 410 0,3
03/08/2022 27,6 36,7 20,6 984 61 4 42 8,1
02/08/2022 28,6 37,2 22,0 985 61 3 14 0,0
01/08/2022 28,9 35,8 21,4 986 68 4 16 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/08/2022 al 08/08/2022 27,7
36,4 38,0
21,1 18,9
1014 55 2
27 43
1,7 13,2