Meteo Montsua

Dades Montsua referents al dia: 24/05/2024
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 16,3 º 08:52:47
Temperatura Màxima 16,3 º 08:52:47
Temperatura Mínima 13,1 º 05:33:18
Pressió 988 HPa 08:52:47
Humitat 84 % 08:52:47
Velocitat Vent 5 Km/h 08:52:47
Tipus vent MESTRAL (NO) 08:52:47
Pluja 0,0 Litres 08:52:47

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
23/05/2024 17,5 25,2 11,7 987 70 2 16 0,3
22/05/2024 17,9 23,6 11,8 985 64 3 18 0,0
21/05/2024 17,1 23,8 9,8 982 65 4 21 0,0
20/05/2024 17,2 22,2 12,7 980 75 4 21 0,8
19/05/2024 16,5 21,9 10,9 980 81 4 26 11,4
18/05/2024 17,3 23,7 12,1 981 75 2 14 0,0
17/05/2024 17,3 23,8 10,8 978 70 4 16 0,0
16/05/2024 16,2 21,3 10,3 977 69 4 27 0,0
15/05/2024 15,6 21,2 11,2 977 71 2 14 1,3
14/05/2024 17,4 22,2 13,4 975 71 6 23 15,5
13/05/2024 19,8 27,6 12,7 981 60 5 14 0,0
12/05/2024 19,5 27,9 12,3 985 61 3 16 0,0
11/05/2024 18,1 27,5 8,8 987 60 4 13 0,0
10/05/2024 18,4 26,8 9,1 987 59 4 16 0,0
09/05/2024 16,9 26,7 7,7 988 64 3 13 0,0
08/05/2024 16,0 25,2 6,6 990 68 3 19 0,0
07/05/2024 14,8 22,6 7,7 986 69 3 39 0,8
06/05/2024 17,5 23,3 13,0 981 76 4 23 0,3
05/05/2024 17,8 26,8 10,2 982 70 2 14 3,8
04/05/2024 16,5 24,9 8,8 985 66 3 16 0,0
03/05/2024 12,8 20,6 2,9 987 66 3 24 0,0
02/05/2024 12,6 18,8 7,1 981 61 8 35 0,0
01/05/2024 13,0 17,7 7,2 976 75 5 32 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/05/2024 al 23/05/2024 17,1
23,8 27,2
10,9 6,7
1012 58 3
19 34
3,3 76,1