Meteo

Dades Ivars d'Urgell referents al dia: 24/02/2024
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 3,3 º 07:18:44
Temperatura Màxima 6,1 º 00:05:21
Temperatura Mínima 2,8 º 06:42:46
Pressió 1006 HPa 07:18:44
Humitat 69 % 07:18:44
Velocitat Vent 0 Km/h 07:18:44
Tipus vent XALOC (SE) 07:18:44
Pluja 0,0 Litres 07:18:44

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
23/02/2024 8,9 13,0 4,8 1005 63 4 24 0,0
22/02/2024 12,1 17,3 7,6 1010 66 0 13 0,0
21/02/2024 10,7 15,7 5,8 1023 66 0 0 0,0
20/02/2024 10,3 15,6 6,1 1028 66 0 13 0,0
19/02/2024 12,0 18,2 7,8 1030 62 0 8 0,0
18/02/2024 10,2 15,4 5,5 1032 60 0 6 0,0
17/02/2024 11,0 15,8 7,1 1028 44 0 13 3,0
16/02/2024 10,7 11,6 9,5 1019 34 0 11 3,0
15/02/2024 14,2 19,6 10,8 1017 54 3 24 0,0
14/02/2024 11,9 19,2 5,3 1023 61 0 6 0,0
13/02/2024 10,5 17,0 4,1 1020 65 0 10 0,0
12/02/2024 9,1 16,9 3,4 1009 64 0 0 0,0
11/02/2024 8,4 12,6 5,2 1005 65 0 0 0,3
10/02/2024 10,5 14,1 6,6 990 42 0 3 8,4
09/02/2024 10,6 13,4 8,7 994 30 0 0 8,4
08/02/2024 9,1 15,3 3,3 1011 50 0 10 0,5
07/02/2024 5,2 7,9 4,2 1020 44 0 0 0,5
06/02/2024 4,7 5,9 2,9 1025 45 0 0 0,3
05/02/2024 4,3 5,6 2,3 1030 44 0 0 0,5
04/02/2024 4,8 6,2 3,4 1032 41 0 0 0,5
03/02/2024 4,3 6,9 1,3 1033 40 0 0 0,3
02/02/2024 6,5 11,8 1,9 1033 45 0 10 0,3
01/02/2024 5,7 9,9 1,8 1034 46 0 6 0,3
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/02/2024 al 23/02/2024 8,9
13,3 19,6
5,2 1,3
1020 53 0
7 24
1,1 26,3