Meteo

Dades Ivars d'Urgell referents al dia: 07/10/2022
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 16,5 º 08:20:37
Temperatura Màxima 19,1 º 00:00:28
Temperatura Mínima 16,1 º 06:07:33
Pressió 1022 HPa 08:20:37
Humitat 72 % 08:20:37
Velocitat Vent 0 Km/h 08:20:37
Tipus vent MESTRAL (NO) 08:20:37
Pluja 0,0 Litres 08:20:37

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
06/10/2022 19,8 26,8 14,8 1025 65 1 14 0,0
05/10/2022 19,5 27,4 13,3 1022 62 2 21 0,0
04/10/2022 19,7 27,3 13,5 1019 63 1 14 0,0
03/10/2022 19,7 28,4 12,8 1020 61 0 10 0,0
02/10/2022 19,5 28,9 12,4 1024 57 0 10 0,0
01/10/2022 15,3 23,1 8,0 1023 60 0 13 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/10/2022 al 06/10/2022 18,9
27,0 28,9
12,5 8,0
1023 62 1
14 21
0,0 0,0