Meteo

Dades Ivars d'Urgell referents al dia: 28/01/2023
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual -1,1 º 04:50:34
Temperatura Màxima 1,1 º 00:10:17
Temperatura Mínima -1,1 º 04:42:32
Pressió 1017 HPa 04:50:34
Humitat 77 % 04:50:34
Velocitat Vent 0 Km/h 04:50:34
Tipus vent GARBI (SO) 04:50:34
Pluja 0,0 Litres 04:50:34

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
27/01/2023 2,2 9,2 -3,1 1014 69 0 10 0,0
26/01/2023 2,4 8,0 -2,6 1016 73 0 11 0,3
25/01/2023 2,5 7,6 -0,8 1026 73 0 16 0,3
24/01/2023 0,9 3,5 -1,2 1026 73 0 8 0,3
23/01/2023 1,6 7,4 -2,8 1021 66 1 14 0,0
22/01/2023 2,8 9,3 -0,9 1020 60 2 21 0,0
21/01/2023 2,3 8,1 -2,9 1019 63 2 18 0,0
20/01/2023 6,0 10,2 1,1 1014 67 2 26 0,3
19/01/2023 5,1 9,5 1,8 1011 71 4 18 0,3
18/01/2023 5,3 10,2 2,8 1002 68 5 23 5,1
17/01/2023 7,1 10,2 4,4 994 72 3 27 5,1
16/01/2023 5,7 7,9 2,5 1007 73 0 14 3,6
15/01/2023 6,8 10,8 3,1 1018 70 2 19 0,5
14/01/2023 4,6 8,6 1,8 1025 75 0 5 0,0
13/01/2023 5,5 11,2 1,9 1026 73 0 5 0,5
12/01/2023 5,8 10,6 2,1 1028 74 0 6 0,5
11/01/2023 5,7 9,8 1,7 1025 74 0 0 0,0
10/01/2023 6,8 11,7 1,9 1027 72 0 16 0,0
09/01/2023 9,0 13,2 6,0 1018 71 3 23 8,9
08/01/2023 7,3 10,3 2,7 1014 78 0 10 8,9
07/01/2023 2,5 3,8 1,3 1023 80 0 6 0,3
06/01/2023 2,5 3,2 1,5 1027 80 0 5 0,0
05/01/2023 2,8 3,5 2,1 1030 80 0 10 0,3
04/01/2023 4,6 7,9 2,0 1033 78 0 5 0,0
03/01/2023 9,6 12,4 5,5 1029 75 0 8 0,3
02/01/2023 11,2 14,5 7,9 1024 69 1 14 0,3
01/01/2023 11,8 18,8 5,8 1024 65 1 18 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/01/2023 al 27/01/2023 5,2
9,3 18,8
1,7 -3,1
1021 72 1
13 27
1,3 35,8