Meteo

Dades Ivars d'Urgell referents al dia: 17/05/2022
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 17,0 º 03:23:42
Temperatura Màxima 19,9 º 00:00:52
Temperatura Mínima 17,0 º 03:23:42
Pressió 1018 HPa 03:23:42
Humitat 69 % 03:23:42
Velocitat Vent 3 Km/h 03:23:42
Tipus vent MESTRAL (NO) 03:23:42
Pluja 0,0 Litres 03:23:42

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
16/05/2022 22,5 30,4 14,1 1017 48 1 16 0,0
15/05/2022 21,8 29,5 13,9 1014 50 3 29 0,0
14/05/2022 21,6 30,3 14,0 1017 47 2 24 0,0
13/05/2022 19,5 29,8 10,6 1019 49 0 16 0,0
12/05/2022 19,6 26,6 11,9 1019 49 2 23 0,0
11/05/2022 20,1 29,5 11,7 1018 51 2 27 0,0
10/05/2022 19,8 29,7 10,9 1021 52 1 18 0,3
09/05/2022 19,1 26,8 12,7 1020 55 1 21 0,5
08/05/2022 17,5 26,4 10,3 1018 59 0 29 0,5
07/05/2022 16,8 25,3 9,9 1019 57 0 11 0,0
06/05/2022 17,2 24,4 9,9 1018 52 3 24 0,5
05/05/2022 15,8 23,6 9,4 1018 63 0 16 2,0
04/05/2022 15,1 20,7 9,9 1016 70 0 23 2,0
03/05/2022 15,6 20,3 12,6 1013 66 1 23 2,0
02/05/2022 15,7 19,1 12,8 1013 67 0 18 1,3
01/05/2022 17,5 25,1 10,7 1016 63 1 19 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/05/2022 al 16/05/2022 18,5
26,1 30,4
11,6 9,4
1018 57 2
21 29
0,6 9,1