NOVA CIRCULAR AGRÍCOLA 1/2024

Recomanació d’herbicides durant la parada hivernal i pràctiques per a la reducció de males herbes i les plagues. 

Recomanació d’aplicació de dejeccions ramaderes, recordant els nivells màxims, situats en 170 kg N/ha de nitrogen orgànic.