PROPOSTES D’ALTERNATIVES SEGONES COLLITES

Davant l’actual situació de crisis mundial, pel que fa als preus i disponibilitat de matèries primeres, des de la Cooperativa d’Ivars treballem en la proposta d’alternatives, que ens permetin afrontar com una nova oportunitat el que podria ser un problema.

La circular agrícola 5-2022 compta amb informació sobre les possibilitats de segona collita, amb diferents combinacions de cultius.