NOVETATS NORMATIVES PER A EXPLOTACIONS RAMADERES

LA COOPERATIVA D’IVARS INFORMA: 

Per tal de donar compliment al Real Decreto  992/2022 referent al consum d’antibiòtics en granja cal que els titulars de totes les explotacions ramaderes amb codi REGA es registrin al portal de PRESVET (Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos). 

Aquest és un sistema que s’utilitza com a eina pel monitoratge i vigilància de les prescripcions que es realitzen dels antibiòtics a les explotacions ramaderes i té per objectiu adoptar les mesures que calgui per al seu control. Els titulars REGA un cop hagin fet el registre a la plataforma PRESVET podran consultar els informes trimestrals de consum d’antibiòtics que s’hagin comunicat a través del GTR. 

La informació recollida als informes mostrarà el consum d’antibiòtics de cada explotació i permetrà comparar-lo amb el consum a nivell nacional de la seva mateixa espècie i classificació zootècnica, així el mateix ramader podrà avaluar directament el consum a la seva explotació i prendre les mesures necessàries. 

En cas de qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb Núria Gràcia ja sigui per correu electrònic a l’adreça [email protected] o per telèfon al 673032775 

Adjunto trobareu una guia amb les instruccions pel registre a PRESVET i el Reial Decret  992/2022, de 29 de novembre.