Breu historia de la cooperativa

El maig del 1915, un grup de pioners decidiren agrupar-se per crear el Sindicat Agrícola i Caixa Rural d’Ibars d’Urgell, avui Ivars d’Urgell, seguint l’experiència de la Conca de Barberà on s’havien viscut circumstàncies econòmiques molt difícils com a conseqüència de la fil·loxera.

Crida l’atenció que en els documents de l’època es destaqui el paper de la Caixa Rural, tant en els resultats aconseguits, més de 70.000 pessetes de l’època, com en la seva participació en el desenvolupament i el foment de l’activitat agrària.

L’objectiu inicial d’aquest Sindicat Agrícola fou la comercialització de l’alfals, que posteriorment es va ampliar a l’oliva i l’ametlla, adaptant-se sempre als canvis que en el transcurs dels anys han anat produint-se en el sector.

La construcció del Canal d’Urgell, en la segona meitat del segle XIX, va transformar aquestes terres de secà en fèrtils regadius; els nous conreus de panís i cereal de reg van propiciar nous canvis d’orientació i serveis de la Cooperativa.

La ramaderia va aparèixer amb força dins la comarca, especialment l’avicultura, i la producció porcina.

Aquests canvis han coincidit amb períodes de temps més pròspers i expansius, i amb d’altres de menor creixement, però sempre conservant el mateix esperit de servei als seus socis, els quals, amb la suma dels seus esforços obtenen fites i objectius inassolibles individualment.