Recomanacions per a la millor conservació dels pinsos a les granges

Atenent a les condicions climàtiques de calor extrema previstes al llarg d’aquest estiu i també amb l’experiència dels darrers episodis, des del Departament de Control de Qualitat es recomana més que mai fer un seguiment acurat dels pinsos a les sitges de les granges. Per això cal tenir en compte mesures com: escurçar al mínim el temps d’emmagatzematge del pinso, així com fer zeros i netejar les sitges en la mesura del possible, amb l’objectiu d’evitar al màxim les condensacions degudes a les altes temperatures. Per altra banda, s’informa que des de les nostres fàbriques es fa un seguiment exhaustiu de les condicions de sortida dels nostres pinsos (temperatura i humitat) estant dins els límits correctes.