REUNIÓ DE TREBALL PRODUCCIÓ PINSOS

Aquesta setmana hem reunits als diferents responsables dels departaments de producció, compres, logística, nutrició i manteniment amb l’objectiu d’analitzar els punts de millora de les tres fàbriques de pinsos compostos, alhora s’afavoreix el treball en equip i l’existència d’espais de debat i de presa de decisions conjuntes. La producció de pinsos ha de ser com un engranatge perfecte entre els diferents departaments que garanteixi una bona comunicació i coordinació per assolir l’excel·lència. Un exemple més de la bona feina i la dedicació de totes  tots els treballadors de la Cooperativa que ens fan créixer dia a dia.