REUNIÓ GRUP ISAGRI

El divendres, 12 d’abril,  es va celebrar a la Cooperativa, una nova trobada del grup ISAGRI, amb els responsables i tècnics del Departament de Porcí i diferents socis titulars d’explotacions de porcí. Una trobada de treball en la qual es repassen les principals dades i xifres de productivitat i resultats tècnics de les diferents explotacions. Alhora també s’aprofita la avinentesa per a abordar qüestions rellevants i/o estratègiques per al sector. En aquesta ocasió, es va plantejar el problema del relleu generacional i la necessitat d’aportar noves idees i propostes per a poder contribuir des de la Cooperativa, a revertir aquesta situació i procurar un context positiu per a que cada cop hi hagi més joves que vulguin continuar amb l’activitat o bé que es vulguin iniciar en la mateixa.