Valoració campanya de blat

Iniciem la setmana amb 10.000 t de blat entrades als nostres centres d’Ivars d’Urgell, Torregrossa, La Fuliola i Castellserà des del passat 29 de juny.
Ja s’ha superat el pic de campanya, que ha estat enguany força irregular amb augments de producció importants en secà, i lleugers descensos de la producció en regadiu, i en tots els casos amb pesos específics reduïts degut a una meteorologia d’extrems i força canviant al llarg de l’evolució del cultiu.
Tot i així, des de Cooperativa d’Ivars continuem defensant amb força l’ús de matèries primeres de km0 que ens permeten una millor i més òptima producció dels nostres  pinsos de qualitat, fent més eficients alhora les explotacions i granges dels nostres socis, a través  d’una agricultura de proximitat.