VISITA AUTORITATS HONG KONG

El dimecres 17 de gener van visitar la Cooperativa d’Ivars, la nostra seu social, la fàbrica de pinso d’Ivars i el Departament de Qualitat, una delegació de representants d’institucions de Hong Kong. En aquesta ocasió i davant dels recents canvis en les normatives per part de Hong Kong, per a l’homologació d’empreses exportadores de carn i la introducció de nous productes, les autoritats van acudir a la cooperativa per tal de realitzar una visita tècnica sobre els processos productius dels nostres pinsos compostos, en especial per a l’avicultura, verificar el control de la traçabilitat de matèries primeres i també poder visitar algunes granges d’avicultura del nostre entorn. Aquesta visita va comptar també amb la presència de representants del Ministeri d’Agricultura, de l’Asociación Interprofesional de Carne Avícola (Avianza) i del Departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural.