VISITA REPRESENTANTS PPC A LLEIDA

La setmana passada vam rebre la visita de l’Il·ltre. Sr. Xavier Palau i Altarriba, Cap de l’Oposició a la Paeria i Diputat Provincial,  l’Il·ltre. Sr. Joan Simeón i Morera, Regidor portaveu del PP a l’Ajuntament de Mollerussa i Diputat Provincial i la Sra. Ana Maria Florista Izquierdo, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a la Paeria.

Una reunió de treball que ha servit per traslladar els valors de la Cooperativa i els motius que van dur a la seva constitució fa 109 anys, arribant als nostres dies com una entitat indispensable per al desenvolupament social, cultural i econòmic del nostre entorn.

Hem pogut traslladar les nostres inquietuds davant les mancances i problemàtiques del sector primari que rep pressions des de tots els àmbits i que ha d’afrontar sense cap pla sobre la taula, el seu principal problema, el relleu generacional.

Des de la Cooperativa, el Sr. Josep Coll, President i el Sr. Víctor Díaz, Director General de la Cooperativa, han posat de manifest que es treballa en la redacció d’un nou pla estratègic amb visió de futur, que ha de continuar garantint el bon progrés de la Cooperativa, sempre amb l’objectiu de continuar al costat dels nostres socis i sòcies, agricultors i ramaders, fent-los costat i oferint-los els màxims i millors serveis per al bon funcionament i rendiment de les seves explotacions.