CIRCULAR SECCIÓ AGRÍCOLA 1/2023

Plagues i malalties en cereals d’hivern (zabrus i fongs)
Informació sobre la gestió de les dejeccions ramaderes en 2023
Mètodes contra plagues i males herbes en ALFALS durant la parada hivernal
Tractament per a reduir la PSIL·L’En la perera