CIRCULAR SECCIÓ AGRÍCOLA 10/2022

Et traslladem la circular de la secció agrícola del 10 d’agost de 2022, que conté tota la informació en relació amb els següents punts:

  1. Diabrotica virgifera virgifera que afecta al blat de moro. Seguiment i control dels adults de la plaga.

2. Tractaments en fruiters : Candau, aranya roja, mosca i carpocapsa en pomera i perera.

3. Declaració anual de nitrogen 2022: últim trimestre de l’any.

4. Balanç de nitrogen en granja 2022: certificats de reducció de nitrogen han deixat de ser vigents (març 2022).