CIRCULAR SECCIÓ AGRÍCOLA 11/2022

Us traslladem la circular de la Secció Agrícola del 7 de novembre de 2022, que conté tota la informació amb relació als següents punts:

– Exempció del compliment dels requisits de diversificació de cultius, degut a la guerra a Ucraïna.
– Herbicides pre-emergència en cereal d’hivern i pèsols.
– Varietats de cereal d’hivern.
– Recomanació dejeccions ramaderes.
– Assegurances agràries (bonificació 5% contractació abans del 15/11).
– Declaració Anual Nitrogen (+3ha regadiu i +4ha secà).
– Tractament caiguda de fulla en fruiters.