DONES COOPERATIVISTES DEL MARROC

Avui hem rebut a casa nostra, una delegació de dones cooperativistes del Marroc.

Entre elles, algunes presidentes de cooperatives dedicades fonamentalment a comprar cereal i transformar-lo en cuscús, i altres dedicades a la producció de l’oli d’argan. Cooperatives integrades en la seva totalitat per dones de l’entorn rural, que compten amb incentius del govern marroquí per a la seva instauració i activitat.  

Els hem traslladat quins són els nostres orígens i els valors del cooperativisme, que ens han fet arribar fins als nostres dies l’esperit d’aquells pioners que van iniciar el camí que plegats continuem construint, afavorint l’arrelament de les famílies al territori i el desenvolupament econòmic de l’entorn.

Les claus del nostre èxit, són els cereals de KM.O dels nostres socis i sòcies, l’especialització per tipus de pinso de cadascuna de les nostres fàbriques, la recerca constant i la innovació, que es tradueixen posteriorment en excel·lents resultats, com els obtinguts a la granja de Valfarta, guanyadora del porc d’or, o les granges experimentals de vedells i d’engreix dels nostres socis que han obtingut recentment el certificat PAWS de Provacuno.

Finalment, els hem mostrat les darreres innovacions tècniques incorporades a la fàbrica d’Ivars, que ens permeten fabricar els nostres pinsos compostos amb la màxima eficiència i qualitat nutricional.