Nova circular de la secció agrí­cola 3-2022 Tractaments Pre-florals perera i pomera. Pétals de Pinyol. Adobat de fons en panís.

Disponible a la nostra web i les xarxes socials de la Cooperativa, la nova circular de la secció agrícola 03/2022. Trobareu tota la informació relacionada amb els tractaments pre-florals de perera i pomera. L’adobat de fons pel panís o els tractaments de la caiguda de pètals. 
Per més informació: [email protected] i al telèfon: 973 580 611