SESSIÓ AMB EN JOAN WENNBERG

Sobre les conseqüències de la supressió de l’òxid zinc als pinsos compostos.

La setmana passada vàrem poder gaudir de l’exposició del Sr. Joan Wennberg, especialista en sanitat i producció de porcs, professor de la facultat de veterinària de la UAB.

La supressió de l’ús d’òxid de zinc en la producció de pinsos compostos que imposen les autoritats europees en matèria de medicació veterinària, i que entra en vigor a partir del mes de juny d’aquest any, suposa un canvi important, que pot tenir conseqüències a les explotacions porcines.

El Sr. Wennberg ha aportat  alguns elements clau per afrontar el futur amb les  millors garanties. Tenint en compte que l’òxid de zinc és utilitzat fonamentalment en els pinsos destinats a lletons, amb l’objectiu d’evitar problemes intestinals i bacterians, seran vitals les actuacions, els protocols, les instal·lacions i la higiene que emprem abans i just després del deslletament i sobretot requerirà que es dugui a terme una fiscalització i control exhaustiu en les primeres hores.

Cal tenir en compte que no existeixen productes substituts o que puguin tenir l’efecte a nivell terapèutic, que puguin substituir l’òxid de zinc.

És fonamental doncs, que de cara al futur els ramaders d’explotacions porcines preguin consciència de la importància de la salut animal i de les normes d’higiene.

Algunes idees: Primer, aconseguir que els garrins tinguin un consum de pinso adequat a la sala de parts; segon, assegurar-se que la sala de deslletament estigui preparada per als garrins, és a dir, neta, seca i càlida; i finalment cuidar els garrins deslletats amb tot el que això implica quant a animar-los a menjar i beure, control de temperatura, durant les 48 hores postdeslletament.

Des de la Cooperativa d’Ivars volem agrair als Sr. Wennberg la seva dedicació i la claredat en l’exposició dels conceptes.