Visita d’alumnes de la Universitat de Lleida i l’Escola Agrària de Vallfogona

Avui hem rebut a la Cooperativa d’Ivars, a un grup d’alumnes del segon curs del doble Grau en Veterinària, Ciència i Producció Animal de la Universitat de Lleida.

També un grup d’estudiants del Cicle Superior de Ramaderia, de l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer.

Hem realitzat una introducció a l’historia, la trajectòria, els valors i les xifres de la Cooperativa d’Ivars. Posteriorment, hem pogut visitar les granges experimentals de vedells, la Granja Inglada i la Granja Montsuà.  

Hem traslladat als alumnes, la importància de prestar atenció a les mesures de bioseguretat, la importància de mantenir netes i en condicions les instal·lacions, que els vedells disposin d’espai suficient i que siguin tractats amb cura i tranquil·litat, aconseguint una millor producció i menys baixes.

També hem repassat el trajecte vital que realitzen els vedells, des de que entren a la mamonera amb tant sols 3 setmanes de vida, fins que es deslleten al cap d’uns 80 dies en els que primer hauran rebut dues dosis de llet al dia i finalment una complementada amb pinso starter i finalment entren a la granja d’engreix  on s’alimentaran de pinso d’engreix i finalment de pinso d’acabat, aconseguint aprofitar al màxim la corva exponencial de la traducció en carn de l’alimentació.

El responsable Josep Torra, ha traslladat als estudiants com funciona la tècnica d’Iglús, les proves diagnostiques, com les ecografies pulmonars, que ens permeten medicar només a una part del bestiar. Així com també el sistema de monitoratge que disposa la granja d’engreix, mitjançant RFID (Radio Frequency Identification), el vedell porta un cròtal amb un xip que fa d’emissor i al entrar a les bàscules s’hi troben les antenes o lectors que fan de receptors, quelcom que permet observar el rendiment de diferents tipus de pinso compost, determinar fórmules i composicions que els facin més digestibles i contribueixin al benestar animal.