VISITA DELEGACIÓ DE ROMANIA

El proppassat 8 de novembre ens van visitar a la Cooperativa un grup de cooperativistes agricultors i ramaders de Romania. Vam compartir una jornada de reflexió sobre el model cooperatiu a Catalunya i les principals característiques de funcionament de la Cooperativa, sobretot, la seva Secció de Crèdit i el model de diversificació d’activitats que ha dut a terme la Cooperativa d’Ivars des dels seus inicis fins a l’actualitat. La trobada es va celebrar en el marc de la celebració del Business Fòrum 2023, organitzat a la ciutat de Tarragona pel COGECA, institució que actualment, compta amb la presidència Espanyola que ostenta el Sr. Ramon Armengol, membre del Consell Rector de la Cooperativa. Durant aquestes jornades, a les quals van assistir els membres més joves del nostre Consell Rector, es va tractar com a tema monogràfic el problema del relleu generacional, que es dona de forma generalitzada al capdavant de les explotacions agrícoles i ramaderes, no només de casa nostra, sinó també de la resta d’Europa.