CAMPANYA DE BRÒQUIL

Des de la Cooperativa d’Ivars continuem el projecte del conreu de bròquil com a cultiu alternatiu de segona collita.

Es planta després de la recol·lecció del cereal d’hivern durant el mes d’agost.

Així, el projecte de segona collita amb bròquil, ens permet adquirir un benefici agronòmic degut a la rotació, l’arrel pivotant i l’efecte nematocida. D’altra banda, permet l’increment de la productivitat de les explotacions i la creació de llocs de treball temporal durant tot el cicle del cultiu.

Finalment, el bròquil es destina a la comercialització com a congelat i també en fresc, a través de les botigues Bon Àrea, del qual la Cooperativa en dur a terme la manipulació i envasat.